AutoCAD

Na jádru Autodesk byla Autodeskem vyvinuta sada profesních aplikací určených pro CAD v oblasti strojírenské konstrukce, stavební projekce a architektury, mapování a terénních úprav. AutoCAD poskytuje řadu API rozhraní (AutoLISP/VisualLISP, VBA, ObjectARX, .NET) a je tak i otevřenou platformou pro nadstavbové aplikace třetích firem. Přestože AutoCAD existoval i pro jiné platformy (Unix, Macintosh), od roku 1994 jeho vývoj pokračoval jen na platformě Microsoft Windows (aktuální verze podporuje Windows 7 a Windows 8/8.1 a Windows 10; poslední verze s podporou Windows XP – 32 i 64bit – je 2014). Po delší přestávce se však AutoCAD v roce 2010 opět vrátil i na platformu Macintosh. První verze AutoCADu pochází z roku 1982. Aktuální verzí je AutoCAD 2018. AutoCAD je dodáván ve 32bitové i nativní 64bitové verzi. Cloud verze AutoCAD s podporou web klientů a mobilních klientů je AutoCAD Mobile (dříve ‚AutoCAD 360‘‚ AutoCAD WS‘). Existuje řada lokalizovaných verzí AutoCADu, mj. i verze česká. Nativním formátem výkresů AutoCADu je neveřejný souborový formát DWG, popř. jeho otevřená výměnná (textová) verze DXF. Oba tvoří de-facto standard pro výměnu 2D CAD dat. AutoCAD publikuje CAD data i do formátu DWF (resp. DWFx). Vedle komerční licence AutoCADu nabízené formou pronájmu (subscription) existují i jeho výukové verze (EDU); studentské a školní licence profesních verzí AutoCADu jsou zdarma.